Honorarium


Stosowane przez Kancelarię stawki uwarunkowane są specyfiką i rodzajem sprawy i ustalane są indywidualnie podczas rozmów z Klientem.

Kancelaria stosuje dwa sposoby rozliczeń:
 stawkę godzinową – dotyczy głównie stałej obsługi klientów indywidualnych lub podmiotów gospodarczych, jak również w sytuacji kiedy nie można z góry określić wymiaru czasu i nakładu pracy.
 ryczałt – dotyczy ściśle określonego zadania w którym możliwe jest określenie z góry wymiaru czasu i nakładu pracy.

Honorarium Kancelarii jest płatne jest z góry. Istnieje jednak możliwość rozłożenia go na raty.

Koszty prowadzenia sprawy przed sądem różnią się w zależności od wartości przedmiotu sprawy. Stawki minimalne określone zostały w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2002 Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.). Zgodnie z tym rozporządzeniem przykładowe stawki, które mogą być pewną wskazówką co do kosztów prowadzenia sprawy przed sądem, wynoszą netto w zależności od wartości przedmiotu sprawy:
 do 500 zł - 60 zł;
 powyżej 500 zł do 1.500 zł - 180 zł;
 powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 600 zł;
 powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.200 zł;
 powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 2.400 zł;
 powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 3.600 zł;
 powyżej 200.000 zł - 7.200 zł.

W zakresie porad prawnych jak również pism i umów koszt udzielenia pomocy prawnej ustalany jest indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania zlecenia i czasu jaki zostanie poświęcony na jego realizację.

Szczegółowe informacje o wysokości stawki godzinowej oraz ryczałtu zostaną Państwu udzielone po zwróceniu się o ich wskazanie.