Witamy w Kancelarii Prawnej Olszewski


Kancelaria Prawna radcy prawnego Artura Olszewskiego prowadzi obsługę prawną osób fizycznych, podmiotów prawa handlowego oraz instytucji samorządowych, jednostek administracji publicznej, placówek oświatowych (w szczególności w ramach prawa oświatowego) zapewniając bieżącą obsługę prawną, zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Priorytetem w pracy Kancelarii jest zapewnienie wysokiej jakości usług, a przez to bezpieczeństwa prawnego naszych partnerów. Szczególną uwagę skupiamy na dokładnej analizie, identyfikacji i zrozumieniu sytuacji oraz potrzeb klienta. Pozwala to na precyzyjne zaplanowanie działań i skuteczną ich realizację.

Świadczymy usługi z zakresu takich dziedzin prawa jak: prawo cywilne, prawo pracy, rodzinne i opiekuńcze, prawo oświatowe, prawo gospodarcze oraz prawo karne. Współpracujemy ze specjalistami z innych dziedzin, jak np. prawo podatkowe. Prowadzimy bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw.

[czytaj więcej]

Radca Prawny Artur Tomasz Olszewski


Radca Prawny Artur Tomasz Olszewski jest absolwentem jednolitych studiów magisterskich na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (studia ukończone w 2005 r. z wynikiem bardzo dobrym). W roku 2011 ukończył studia doktoranckie w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu w Białymstoku.

[czytaj więcej]