Publikacje


Prezentacja wybranych artykułów opublikowanych przez mec. Artura Tomasza Olszewskiego w prasie branżowej, prawniczej i oświatowej na wybrane problemy i aspekty prawnicze.
Publikacje w plikach PDF:

Artur T. Olszewski
"Dzieciobójstwo w Polsce"

Dziś. Przegląd Społeczny, 11/05.
Artur T. Olszewski
"Kiedy zaczyna się człowiek?"

Dziś. Przegląd Społeczny, 4/07.
Artur T. Olszewski, Renata Marcinkowska
"Nauczyciel - funkcjonariusz publiczny
czyli jak walczyć z agresją w szkole.
Dwugłos prawnika i psychologa"

Siedleckie Centrum Edukacyjne. Siedlce 2009.
Artur T. Olszewski, Izabela Stańczyk
"Orzecznictwo Sądu Najwyższego
w sprawach cywilnych.
Głosy do postanowienia z dnia 27.10.2005 r."

Przegląd Sądowy. 11-12/2008
Artur T. Olszewski
"Zasady finansowania szkół i placówek
niepublicznych w świetle obowiązujących
przepisów prawa, orzecznictwa
i praktyki."

Samorząd Terytorialny, nr. 7-8/2007.
Artur T. Olszewski
"Zakaz zmiany miejsca pobytu
jako element kary ograniczenia
wolności"

Miesięcznik Państwo i Prawo, XII 2009.
Artur T. Olszewski
"Z orzecznictwa Izby Karnej oraz
Izby Wojskowej Sądu Najwyższego.
Glosa Artura Tomasza Olszewskiego."

Miesięcznik Państwo i Prawo, IV 2009.
Artur T. Olszewski
"Z orzecznictwa Izby Karnej oraz
Izby Wojskowej Sądu Najwyższego.
Glosa Artura Tomasza Olszewskiego
do uchwały z dn. 21.III.2007, I KZP 39/06"

Miesięcznik Państwo i Prawo, X 2009.
Artur T. Olszewski
"Z orzecznictwa Izby Karnej oraz
Izby Wojskowej Sądu Najwyższego.
Glosa Artura Tomasza Olszewskiego
do uchwały z dn. 26.X.2006, I KZP 18/06"

Miesięcznik Państwo i Prawo, V 2007.
Artur T. Olszewski
"Propozycja zmian kary ograniczenia wolności"

Prokuratura i Prawo, nr. 4, kwiecień 2009.
Artur T. Olszewski
"Glosa do uchwały Sądu Najwyższego
- Izba Karna z dn. 27.II.2007,
sygn. I KZP 36/06"

Prokuratura i Prawo, nr. 12, kwiecień 2008..
Artur T. Olszewski
"Umorzenie absorpcyjne"

Prokuratura i Prawo, nr. 1, styczeń 2008.