Nasze usługi


Kancelaria Prawna radcy prawnego Artura Olszewskiego świadczy usługi w zakresie:
 prawa cywilnego, w szczególności: ochrony prawa własności, zniesienia współwłasności, nabycia prawa własności w drodze zasiedzenia, ustanowienia służebności, stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, odszkodowania w tym z tytułu wypadków komunikacyjnych;
 prawa karnego, prawa karnoskarbowego, prawa wykroczeń i postępowania wykonawczego;
 prawa gospodarczego i handlowego;
 prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 prawa oświatowego (z zakresu prawa pracy i Karty Nauczyciela);
 prawa administracyjnego;
 rejestracji i obsługi spółek, stowarzyszeń i fundacji;
 kompleksowej bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych;
 prawa budowlanego i mieszkaniowego;
 postępowania egzekucyjnego.

Kancelaria sporządza także opinie prawne, udziela pisemnych i ustnych porad prawnych, prowadzi negocjacje i bierze udział w mediacjach. Reprezentuje Klientów przed sądami, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami. Pomoc prawna świadczona jest w zależności od potrzeb Klienta w siedzibie Kancelarii, w miejscu wskazanym przez Klienta, drogą elektroniczną lub telefoniczną. Prowadzimy sprawy naszych Klientów na terenie całego kraju.